Woning ontwerp Blauwestad

Op een kavel in Blauwestad heb ik een ontwerp voor een woning gemaakt.

De kavel waarop het ontwerp gemaakt is, heeft geen brede maat. Bovendien is het bouwvlak waarbinnen de woning moet blijven, nog weer een stuk smaller.

Door losse balken te maken als bouwmassa, en die kruislings over elkaar te leggen, ontstaat een luchtig ontwerp.

De balken lopen door buiten de grens waar gebouwd mag worden. Maar door hier een balkon of carport van te maken, is het geen bouwmassa, en dus wel toegestaan.

In de plattegrond is een minimaal aantal deuren.